Veevoederadditieven

 

Veevoeding beperkt zich niet louter tot het toedienen van voldoende proteïnen, energie en water. De uiteindelijke opbrengst voor de boer is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder diergezondheid, verteerbaarheid van het voer, sterk schommelende grondstoffenprijzen,.... Met dit alles moet men rekening houden tijdens de bereiding van het voer. 

Wij streven ernaar om diervoederadditieven aan te leveren die de nutritionele waarde en verteerbaarheid van het voer optimaliseren, en voedselveiligheid garanderen, met een hoger rendement als eindresultaat.

Doorheen de jaren hebben we via intensief onderzoek een uitgebreid gamma hoogkwalitatieve producten ontwikkeld. Wereldwijd voegen boeren, premixfabrikanten en veevoederfabrikanten deze producten met vertrouwen toe aan hun voer.

Ook nu blijven we continu investeren in onderzoek en ontwikkeling om onze bestaande producten te verbeteren en nieuwe additieven en oplossingen te kunnen aanbieden. Hiervoor luisteren we naar de behoeften van onze klanten en werken we wereldwijd nauw samen met onze onderzoekspartners.